PYLOS NEWS -MESSINIA GREEE

ΕΝΑΣ ΜEΓΑΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.. Pylos News in daily news.

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Νέες προσλήψεις σε Δημόσιο- Ποιες υπηρεσίες θα προσλάβουν προσωπικό

Από τον Μάιο, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία κοινοποίησης προκηρύξεων, προκειμένου να προσληφθούν άτομα προσωπικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς.
Οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί, όπου θα απορροφήσουν περίπου 4.000 άτομα και πλέον, αναλυτικά έχουν ως εξής: Από τη ΔΕΗ 2.500, από τα ΕΛΤΑ 650, από τις Οδικές Συγκοινωνίες 450, από το Μετρό 295 και από την ΕΥΔΑΠ 155.
Να τονιστεί ότι οι προσλήψεις θα αφορούν όχι μόνο σε εποχικό αλλά και σε μόνιμο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων μηχανικών, διοικητικών, μηχανοδηγών κ.α.

Η φαντασίωση των «αποκλειστικών δημοσκοπήσεων»

Είναι σύνηθες στην Ελλάδα κατά την προεκλογική περίοδο οι πάντες να έχουν στην τσέπη τους μία «δημοσκόπηση» και να διαρρέουν όπως τους βολεύει αποτελέσματα.Πολλές φορές θύματα αυτής της συνήθειας πέφτουμε και οι δημοσιογράφοι, θεωρώντας ότι έχουν αποκλειστική πληροφόρηση. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι συνήθως δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις ή όταν υπάρχουν αυτοί που τις πλήρωσαν δεν της διαρρέουν.Οσο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει δύο δημοσκοπήσεις τον Απρίλιο για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μία εστίαζε περισσότερο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Πέτρου Τατούλη με πιθανή πηγή εκπόρευση της την περιφέρεια και μία δεύτερη που έγινε για λογαριασμό νέου υποψηφίου.Καμία απο τις δύο όμως δεν έχει διαρρεύσει και οι λόγοι είναι απόλυτα κατανοητοί.Τα ποσοστά κατά την εκτίμηση μας που διαρρέουν μπορεί να έχουν σχέση όσο η Κρήτη με την Ανταρκτική…!

Κίνδυνος κατασχέσεων επιδοτήσεων για 260.000 αγρότες

Με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ακόμη και με κατασχέσεις των κοινοτικών επιδοτήσεων, κινδυνεύουν περισσότεροι από 260.000 αγρότες, σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση των χρεών που έχουν προς τον ΟΓΑ. 
Σύμφωνα με εγκύκλιο του ασφαλιστικού οργανισμού, εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται τα πρώτα ειδοποιητήρια στους αγρότες για να ρυθμίσουν άμεσα τα χρέη τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προβλέπεται σε σχετική ρύθμιση που είχε συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγκαστικών εισπράξεων μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ενώ από τον ερχόμενο Ιούλιο θα ξεκινήσει και ο συμψηφισμός κοινοτικών επιδοτήσεων με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΓΑ.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περισσότεροι από 260.000 αγρότες δεν πληρώνουν σήμερα τις εισφορές τους στον ΟΓΑ και το συνολικό οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ σε ρύθμιση του Ταμείου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί περίπου 30.000 αγρότες.
«Πράσινο» φως
Το σύνολο των κοινοτικών επιδοτήσεων για φέτος υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ οπότε το 40% των χρημάτων κινδυνεύει να δεσμευτεί υπέρ ΟΓΑ εάν οι αγρότες δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Είναι η πρώτη φορά που ανάβει το «πράσινο φως» για να παρακρατηθούν ποσά απευθείας από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος ώστε να υιοθετηθεί ο συμψηφισμός των επιδοτήσεων και με άλλες οφειλές αγροτών προς το Δημόσιο ή και προς τις τράπεζες.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που ξεκινούν από τα 500 ευρώ, ενώ η μηνιαία δόση ορίζεται από 20 έως 200 ευρώ.
 Εάν ο οφειλέτης δεν μπει στη ρύθμιση χρέη άνω των 5.000 ευρώ διαβιβάζεται στο ΚΕΑΟ και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης -και εφόσον τηρούνται οι όροι- εάν ζητηθεί ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός μήνα. Στο πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνεται η ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση, καθώς και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής.
Τελευταία ευκαιρία
Τα δικαιολογητικά και οι δόσεις για να μην ξεκινήσουν οι κατασχέσεις
Οι αγροτες μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στον ΟΓΑ καταβάλλοντας το ποσό σε 12 δόσεις, μέσω της Πάγιας ρύθμισης, ή μέσω της «Νέας Αρχής», η οποία «τρέχει» από το καλοκαίρι. Αρχικά οι ισόποσες μηνιαίες δόσεις ήταν έως 46, επειδή όμως η καθυστερημένη ένταξη στη ρύθμιση μειώνει ανάλογα τον αριθμό δόσεων, όποιος ενταχθεί σήμερα δικαιούται έως 38 δόσεις.
Η καταβολή της πρώτης δόσης με την «Νέα Αρχή» θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός επτά εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση. Οι υπολειπόμενες καταβάλλονται στο τέλος κάθε επόμενου μήνα. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας μόνο δόσης. Η καταβολή της όμως πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση 15%.
Μαζί με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ υπεύθυνη δήλωση όπου όταν η οφειλή είναι έως και 10.000 ευρώ, θα αναφέρονται:
• Η αδυναμία εξόφλησης τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις.
• Οτι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα.
Οταν η συνολική οφειλή είναι πάνω από 10.000 ευρώ, στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του σε ασφαλιστικά ταμεία, άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.
Το δικαίωμα της ρύθμισης «Νέα Αρχή» χάνεται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των χρεών του και δεν καταβάλει εμπρόθεσμα όπως προβλέπεται τις δόσεις και έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Ακολουθούν οι κατασχέσεις για συμψηφισμό των χρεών.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Ξεκίνησαν να νικήσουν τον Τατούλη και παλεύουν να νικήσουν το Βουδούρη

Οι άνθρωποι του Δέδε θα μας τρελάνουν στη Μεσσηνία. 
Ξαφνικά άλλαξαν το στόχο. 
Δεν παλεύουν να νικήσουν τον Τατούλη, όπως αρχικά ξεκίνησαν, αλλά να νικήσουν το Βουδούρη. 
Όπου κάθονται λένε ότι σε λίγες μέρες θα κλείσουν την πολιτική ψαλίδα που τους χωρίζει από το Βουδούρη. 
Δίνουν μάχη ενάντια στην επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ.
Το μαθαίνουν οι άνθρωποι του Βουδούρη και εκεί αρχίζουν οι λεκτικές αψιμαχίες. Κάπως έτσι χτίζονται τα χαρακώματα και τοποθετούνται τα συρματοπλέγματα.
Αγνοούν ότι όπου δημιουργήθηκαν τείχη δύσκολα γκρεμίστηκαν. 
Πώς τώρα ο Αλευράς και ο Τσαπόγας θα γκρεμίσουν τα τείχη που δημιουργούνται ανάμεσα σε αυτούς και στον Πατσαρίνο μέσα σε επτά μέρες, μόνο αυτοί το ξέρουν.
Η Ανάσταση πέρασε και τα θαύματα μας τελείωσαν.
Με αυτή την τακτική τελικά ο Τατούλης έμεινε στο απυρόβλητο και οι ομοβροντίες πέφτουν σε άλλες γειτονιές.
Δεν ξέρουμε αν όσα γίνονται στη Μεσσηνία είναι σε γνώση του Δέδε. Δεν έχει όμως και μεγάλη σημασία.
Η δημοσκόπηση που έχουν στα χέρια τους τα επιτελεία έφεραν τα πάνω κάτω. 
Ο Τατούλης, αν αληθεύουν οι πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά μας, βρίσκεται στο 36%, ο Βουδούρης στο 16% και ο Δέδες στο 10%. Αυτός, είναι πιθανόν ο λόγος που άναψε το ντουφεκίδι ανάμεσα στα στρατόπεδα Δέδε και Βουδούρη.
Τελικά όλοι δουλεύουν για τον Τατούλη.
Εμείς, το είχαμε, πει από την αρχή ότι για να ανατραπεί το σύστημα Τατούλη χρειαζόταν συστράτευση της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.
Απέχουμε μόνο ένα μήνα πριν από τις εκλογές. 
Δημοσκοπικά ο Τατούλης έφυγε μπροστά και τα μαχαίρια βγήκαν ανάμεσα σε κεντροαριστερούς και αριστερούς.
Ελπίζουμε, έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή, να συνειδητοποιήσουν οι τοπικοί ηγέτες της κεντροαριστεράς που μας οδηγούν και να αλλάξουν πλεύση…
Η μάχη ανάμεσα σε Βουδούρη, Δέδε και Βακαλόπουλο βγάζει νικητή τον Τατούλη. Τελεία και παύλα.

Δήμος Πύλου – Νέστορος – «Αναγκαίο κακό » ο Δημήτρης Καφαντάρης !

Αγαπητοί φίλοι του newsmessinia

Σας αποστέλλω  αυτή την επιστολή με την ελπίδα ότι θα έχετε την τόλμη να την δημοσιεύσετε διότι πιθανόν ίσως είναι αντίθετη από τις προσωπικές σας επιλογές .
Ωθούμαι σε αυτή την κίνηση διότι ο δήμος Πύλου –Νέστορος είναι ο τόπος  που γεννήθηκα ο τόπος που ανδρώθηκα ο τόπος που ζώ καθημερινά  και έχω κάθε λόγο να με ενδιαφέρει το ποιος θα βρεθεί στο τιμόνι του δήμου μετά τις εκλογές του Μαίου .
Η πορεία της σημερινής δημοτικής αρχής  στα 3.5 χρόνια  που πέρασαν έδειξε ότι  παρά τα λάθη σε ορισμένους τομείς που διέπραξε  , διαθέτει την δύναμη να μετατρέψει τον δήμο Πύλου – Νέστορος σε ισχυρό δήμο  της Νοτιοδυτικής Μεσσηνίας .
Λάθη φυσικά έγιναν  αλλά λάθη κάνει όποιος παράγει έργο, αλάνθαστοι είναι όσοι δεν …προσφέρουν τίποτα ..οι τσάμπα μάγκες !
Έμεινα έκπληκτος  από την συμπόρευση  της «ομάδας » του Τάσου Τσορώνη ό οποίος «έχρισε » διάδοχο τον γιό του, στον συνδυασμό  του ΣΥΡΙΖΑ  «παλεύοντας » να λάβει τον τίτλο του ….αντιμνημονιακού  προκειμένου ο κος Τσορώνης να «ξεπλύνει » τα μνημονιακά του χρόνια, στην διάρκεια των οποίων με την στήριξη των μνημονιακών «μεγαλούργησε »..
Από την πλευρά του ο Ηλίας Κανάκης  « μάχεται » να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του στον χώρο της Κεντροαριστεράς η «φυγομαχία » Φιλιππόπουλου αλλά κινδυνεύει να  «συντριβεί » από το διαχωριστικό δίλλημα  με το οποίο θα «πιπιλίσουν » τον απλό ψηφοφόρο  οι λαϊκιστές  του ΣΥΡΙΖΑ –Καραμπάτσου  -Τσορώνη  μνημόνιο ή …αντιμνημόνιο
Θα μας κάνουν στο τέλος να πιστέψουμε ότι για την οικονομική κρίση που μας μαστίζει ευθύνονται οι …..Καφαντάρης και Κανάκης !!!
Σαν απλός ψηφοφόρος και δημότης του δήμου Πύλου – Νέστορος  ελπίζω και εύχομαι ,με το χέρι στην καρδιά  για το καλό  και την ανάπτυξη του τόπου μας , να επιλέξει τον μελλοντικό του δήμαρχο με καθαρά αυτοδιοικητικά κριτήρια και ας τιμωρήσει όσους βρήκαν το αυτοδιοικητικό πεδίο  σαν πεδίο δόξης λαμπρό   προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα  αντιμνημονιακα πιστοποιητικά που αναζητούν για την μελλοντική τους πολιτική πορεία .
Ο απλός δημότης του δήμου Πύλου –Νέστορος  με την ψήφο του στις εκλογές του Μαίου θα επιλέξει αυτούς που έχουν δώσει δείγματα γραφής και θα αποστασιοποιηθεί από μισαλλόδοξες φωνές που αποκλειστικό σκοπό έχουν να γίνουν νεροκουβαλητές στην προοπτική εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ με γνώμονα πάντα θέσεις και οφίτσια  τα οποία «χόρτασαν » στα …..μνημονιακά τους χρόνια 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Οι 5 υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες του Γιάννη Μανώλη

Τους 5 υποψήφιους Αντιπεριφερειάρχες του συνδυασμού «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» παρουσίασε σήμερα 16 Απριλίου 2014 και ώρα 12.00, στο Εργατικό Κέντρο Τρίπολης, ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Γιάννης Μανώλης.

Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες ανά περιφερειακή ενότητα με την «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» είναι οι εξής:

 • Π.Ε. ΑργολίδαςΔημήτρης Κ. Μπιτζής (Μαθηματικός)
 • Π.Ε. ΑρκαδίαςΠαναγιώτης Καρβελάς (Ορθοδοντικός – Οδοντίατρος)
 • Π.Ε. ΚορινθίαςΝίκος Δρίτσας (Αντιπρόεδρος εργαζομένων Προαστιακού Σιδηροδρόμου)
 • Π.Ε. ΛακωνίαςΧαρίλης Κολοκοτρώνης (Επιχειρηματίας – Αγρότης)
 • Π.Ε. ΜεσσηνίαςΠαναγιώτης Ξεροβάσιλας (Οικονομολόγος – Νομικός & Δημοσιογράφος)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ… ΨΥΧΗ
Στην παρουσίαση των 5 υποψήφιων Αντιπεριφερειάρχων του συνδυασμού "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ" που πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Απριλίου 2014 στο Εργατικό Κέντρο Τρίπολης, ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Γιάννης Μανώλης τόνισε με νόημα: «Ξέρουμε ότι το ψηφοδέλτιο Τατούλη το φτιάχνει η Ν.Δ., εμείς το φτιάχνουμε μόνοι μας με ανθρώπους που έχουν ψυχή και θέλουν και μπορούν να πάνε κόντρα στο σύστημα. Το κάνουμε με δυσκολία, καθώς οι πιέσεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλες».

Ειδικά για την υποψηφιότητα του Χαρίλαου Κολοκοτρώνη, και για να προλάβει –όπως είπε χαρακτηριστικά- τα μεγάλα μέσα πριν «μας την πέσουν», είπε: «Ο Χ. Κολοκοτρώνης είναι γνωστός οικογενειάρχης, αγρότης και ένας από τους 500.000 Έλληνες που ήταν Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ήλθε πρώτος σε σταυρούς, ως υποψήφιος βουλευτής της Χ.Α.. Πέντε μέρες, όμως, μετά παραιτήθηκε από την Χ.Α.. Δεν είχε καμία σχέση με την Χ.Α. που βρίσκεται στα δικαστήρια, και ούτε έχει σήμερα οποιαδήποτε σχέση».

Στην σύντομη εισήγηση του ο Γ. Μανώλης αναφέρθηκε στον υποψήφιο –με σταυρό- περιφερειακό σύμβουλο Αρκαδίας της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ», Δημήτρη Τσιγκούνη, λέγοντας: «Είναι ο πρώτος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, σε μια εποχή που ξεκίνησε η ΟΝΝΕΔ, του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή. Θα έλεγα ότι είναι η έκφραση του Καραμανλισμού στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ο Δ. Τσιγκούνης, πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου, έχει και μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία… Τον καλωσορίζω και μας τιμά η παρουσία του».

Θέμα διαφάνειας
Ακολούθως, για το γνωστό θέμα διαφάνειας που έχει εγερθεί στην Πελοπόννησο είπε ότι «αυτό το θέμα πρέπει τώρα να κλείσει και να πάρει το δρόμο του. Όπως έχω πει, θα κλείσουμε την περιφέρεια μόλις εκλεγούμε για να ερευνήσουμε όλα όσα καταγγέλλονται ακόμα και από πρώην συνεργάτες του. Εγώ, ως όφειλα, ενημέρωσα, όπως ήδη γνωρίζετε, με επιστολή μου και κατάθεση σχετικού φακέλου τον Πρωθυπουργό. Ακολούθως –πρέπει να ξέρετε- κατέθεσα και σχετικό φάκελο στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την περαιτέρω έρευνα. Εδώ εμείς τελειώνουμε προς το παρόν. Στην συνέχεια, θα ασχοληθούμε μόνο με τα προβλήματα της περιφέρειάς μας και τις προτεινόμενες λύσεις».

Ο Γ. Μανώλης, στην συνέχεια, προχώρησε σε κριτική της φιέστας παρουσίασης αλλά και του ιδίου του προγράμματος Τατούλη λέγοντας ότι «αυτά τα χρήματα που ξοδεύονται για χιλιάδες ιλουστρασιόν πολυτελή φυλλάδια για κάθε πολίτη και για εκδηλώσεις τέτοιου είδους προκαλούν. Γι’ αυτό ο προεκλογικός μας θα είναι φτωχός, γιατί δεν έχουμε ούτε τα χρήματα. Αναρωτιέμαι που βρίσκουν μερικοί τα χρήματα για να κάνουν φιέστες και να εκδίδουν φυλλάδια που γράφουν σχεδόν ό,τι έγραφαν και το 2010. Επαναλαμβάνεται το ίδιο παραμύθι. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εμάς είναι αυτή η υπόσχεση του "περιφερειάρχη Μαυρογιαλούρου" για 20.000 νέες θέσεις εργασίας που "ΘΑ" δημιουργηθούν. Την ώρα που μετά το 2010 η ανεργία αυξήθηκε κατά 76% και ο ίδιος συμμετείχε στην αύξηση της στην Πελοπόννησο κατά 122%, κάνει εμπόριο ελπίδας, παίζοντας με το πόνο των ανέργων».

Αναφερόμενος σύντομα στην κτηνοτροφία και τα όσα είπε ο κ. Τατούλης πρόσφατα στο MEGA, απαντώντας θετικά στο εάν συμφωνεί με το πολυνομοσχέδιο, είπε: «Είπε «ΝΑΙ». Αναρωτιέμαι που το είδε. Στον ύπνο του; Αυτό πρέπει να το απαντήσουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. Αλλά όταν δεν μιλάς με τις κοινωνικές ομάδες, όταν ζεις στον κόσμο σου, όταν ζεις στο πύργο σου, μπορείς να λες ότι θέλεις».

Ο Γ. Μανώλης, ακολούθως, παρατήρησε ότι «σήμερα τα οικονομικά συμφέροντα θέλουν να ορίσουν τους περιφερειάρχες, να επιβάλλουν περιφερειάρχες που τους βολεύουν, με κομματική στήριξη» πρέπει ο κόσμος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για το που θα δώσει την ψήφο του.
Μετά την σύντομη εισήγηση και παρουσίαση των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, ο Γ. Μανώλης απάντησε σε ερωτήματα των δημοσιογράφων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ
«Η μάχη είναι ανοιχτή» είπε. «Βεβαίως, ο Π. Τατούλης με την στήριξη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ θα είναι στο δεύτερο γύρο. Εμείς θα είμαστε στο δεύτερο γύρο, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και στο δεύτερο γύρο καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει».

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΟΜΑΧΟ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Ερωτηθείς, εάν θα είναι μαχητικός αύριο στο περιφερειακό συμβούλιο, που τα 3,5 χρόνια χαρακτήρισαν υποτονικούς κάποιους συνδυασμούς, είπε: «Θα είμαστε, όπως εμείς αποδεδειγμένα ξέρουμε. Δεν ξέρω εάν ο κ. Τατούλης θα μπορεί να αντέξει να είναι στην αντιπολίτευση».

ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Ο Γ. Μανώλης, ερωτηθείς σχετικά, είπε: «Δεν είμαστε από αυτούς που τα ξέρουν όλα. Θα τα επενεξετάσουμε όλα, από την αρχή. Και άμα χρειαστεί θα ακυρώσουμε την όλη διαδικασία. Δεν μπορεί να αποφασίζει καμία εταιρεία, πρέπει να αποφασίζει η Περιφέρεια μαζί με τον κόσμο. Άφησαν το πρόβλημα των σκουπιδιών να γιγαντωθεί, για να πιέσουν σε ‘’λύσεις όπως – όπως’’ και για το συμφέρον της τσέπης των εταιρειών».

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»
«Τις επόμενες ημέρες» είπε ο υποψήφιος περιφερειάρχης, «θα αναρτήσουμε το αναλυτικό πρόγραμμα μας στο site της «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» (www.pelen.gr) και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, καθώς δεν μπορούμε εμείς να εκδώσουμε ένα για κάθε πολίτη». Υπογράμμισε, όμως, στο μέτρο του χρόνου της συνέντευξης ότι «θα δοθεί προτεραιότητα στον Πρωτογενή Τομέα, τον Τουρισμό, την Μεταποίηση, την Προώθηση των Επενδύσεων, τις Υποδομές κάθε είδους και την Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας μέσα από την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, χωρίς να αποστρέψουμε το βλέμμα από την επιβαλλόμενη κοινωνική πολιτική και ευαισθησία για κάθε Πελοποννήσιο, ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα που δοκιμάζονται οι ανοχές του».

Για την διαδικασία προγραμματισμού υποστήριξε ότι θα είναι διαρκής ο «δημοκρατικός από τα κάτω προς τα πάνω προγραμματισμός», τονίζοντας, ότι «η Περιφέρεια της "Πελοποννησιακής Ένωσης" θα είναι μια διαφορετική περιφέρεια, δεν θα προγραμματίζεται τίποτα χωρίς τον Πολίτη, παρά μόνο μαζί με τον Πολίτη».

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΑΡΚΕΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Και αρκετοί υποψήφιοι στην Πύλο
Αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν χθες στην Πύλο για να συναντήσουν και να ευχηθούν στον Πρωθυπουργό για τις ημέρες αυτές. Μεταξύ αυτών διακρίναμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Οιχαλίας Αριστείδη Σταθόπουλο, με στελέχη του συνδυασμού του. Το παρών έδωσε και ο Γιώργος Γεωργακόπουλος (Τρούμαν), σύζυγος της υποψηφίας Δημάρχου Γιώτας Γεωργακοπούλου, συνοδευόμενος από τον Θανάση Δρούτσα κάτι που έχει σημειολογικό χαρακτήρα εν όψει των εκλογών.

Καταγγελία: Φύλακας έκλεισε μαθητές έξω από το Κάστρο της Μεθώνης Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/perivallon-paideia-syllogoi/item/36298-kastro-methwnis

Τη συμπεριφορά ενός φύλακα στο Κάστρο της Μεθώνης καταγγέλλει η Χ. Κ. Πανοπούλου, διευθύντρια του 4ου Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Αλίμου Αττικής και αρχηγός εκπαιδευτικής εκδρομής 82 μαθητών του εν λόγω σχολείου. Αναφέρει, ειδικότερα, η Χ. Κ. Πανοπούλου: «Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 82 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές του 4ου ΓΕΛ Αλίμου Αττικής επεσκέφθησαν το Κάστρο της Μεθώνης στο πλαίσιο υλοποίησης έξι εγκεκριμένων διά του υπ’ αρ. 13348/16-12-2013 εγγράφου της Δ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας περιβαλλοντικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα "Κάστρο. Ο τόπος ορίζει, ο άνθρωπος το κτίζει: Τα κάστρα της Πελοποννήσου, το Κάστρο της Μεθώνης". Η παιδαγωγική ομάδα ήταν στην είσοδο του εν λόγω Κάστρου στις 14:40. Εκεί υπήρχε ένας φύλακας, ονόματι Ηλίας κατά δήλωσή του, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε τους μαθητές και τους συνοδούς τους, κλείδωσε την είσοδο του Κάστρου και αποχώρησε. Σημειωτέον ότι ο αναρτημένος σε ταμπέλα εκτός του χώρου χρόνος εξέπνεε στις 15:00. Οι συνοδοί και η αρχηγός της εκδρομής μάταια τον παρακάλεσαν να επιτρέψει στους μαθητές μια σύντομη περιήγηση, στο πλαίσιο επισκεψιμότητας του προκαθορισμένου χρόνου.

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Ο. Βουδούρης: Αδιέξοδα & παρατυπίες Τατούλη για τα σκουπίδια

"ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ" (Ο. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ) - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • Τα αδιέξοδα του έργου για τα απορρίμματα
και οι συνεχείς παρατυπίες της διοίκησης Τατούλη

Όσο περνά ο καιρός επαληθευόμαστε για τα αδιέξοδα του διαγωνισμού της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας και αυτό αναγκάζει τον απερχόμενο περιφερειάρχη  Π. Τατούλη να προβαίνει σε συνεχείς παρατυπίες:

 • Στην τελευταία 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ), στις 14/4/2014, (την «βάφτισε» κατεπείγουσα χωρίς την απαραίτητη αιτιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 9  του κανονισμού του ΠΣ),  ελήφθη απόφαση (θέμα 67) για έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013. Αυτό έγινε χωρίς να δοθεί στο ΠΣ καμία εισήγηση,  με το επιχείρημα του κ. Τατούλη ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία . Η απόφαση εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ και 4 κατά σε σύνολο 51 περιφερειακών συμβούλων.
 • Την ίδια μέρα είχε λάβει επιστολή (αριθμ.  Πρωτ. 17917/14-4-2014) από τον Υπουργό Ανάπτυξης που ενημέρωνε ότι για το ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει γίνει  υπερδέσμευση πόρων και άμεσα θα «κλειδωθεί»  η εισαγωγή νέων έργων και εντάξεων στο πρόγραμμα. Αυτό όχι μόνο το απέκρυψε αλλά στην επιμονή μας για την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων για το έργο, που το καθιστά μη επιλέξιμο, επανειλημμένα μας  ειρωνεύτηκε.

Είναι γνωστό ότι το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων απαιτεί την διασφάλιση 65 εκ ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχει υπογραφεί η σύμβαση από  31/12/2013
 2. Να έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος.
 3. Τίποτα από αυτά τα δύο δεν έχουν γίνει και για να παρακαμφθούν πρέπει η διαχείριση των απορριμμάτων να χαρακτηρισθεί εξαιρετική περίπτωση έργου, κάτι για το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 4. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση για την τήρηση των όρων της 2008/98/ΕΚ οδηγίας και του ισχύοντα περιφερειακού σχεδιασμού. Εξ ου και οι συνεχείς άρον-άρον αναθεωρήσεις του Περιφερειακού σχεδιασμού.


Είναι προφανές πως η απερχόμενη διοίκηση της Περιφέρειας είναι τόσο ανίκανη και ευάλωτη στα ιδιωτικά συμφέροντα, που οδηγεί με ευθύνη της σε αδιέξοδο το έργο αυτό.

Το πιο τραγικό είναι όμως ότι με τις απαράδεκτες επιλογές της, δεσμεύει τη νέα Περιφερειακή Αρχή και  μπλοκάρει για το επόμενο διάστημα την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ προς τη σωστή κατεύθυνση για το οξυμένο θέμα  της διαχείρισης των απορριμμάτων.


Οι μέχρι τώρα σχεδιασμοί της απερχόμενης διοίκηση Τατούλη (απόκρυψη και διαστρέβλωση στοιχείων) καθιστούν την Πελοπόννησο «μαύρο πρόβατο» σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή αυτού του κατ’ επιλογήν λανθασμένου από κάθε άποψη διαγωνισμού.


Οδυσσέας Βουδούρης, υποψήφιος περιφερειάρχης
Νίκος Πατσαρίνος, υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Στην Πελοπόννησο ο Αντώνης Σαμαράς


Στην εκκλησία Παναγία Μυρτυδιώτισσα της Πύλου παρακολούθησε τη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς, όπως σημειώνει ο ιστότοπος tharrosnews.gr έφθασε στην εκκλησία συνοδεία της συζύγου του Γεωργίας λίγα λεπτά πριν τις 8 το βράδυ. Στη συνέχεια ακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου, αλλά σε κάποιο σημείο της διαδρομής, λόγω της καταρρακτώδους βροχής αναγκάστηκε να επιστρέψει στον Ιερό Ναό.

Ο Πρωθυπουργός διανυκτέρευσε χθες Μεγάλη Παρασκευή στη Πύλο και σήμερα Μεγάλο Σάββατο αναχώρησε για το Ναύπλιο, τόπο καταγωγής της συζύγου του, όπου και θα παρακολουθήσει την λειτουργία της Αναστάσεως.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes